Styret i Vågan Næringsforening består av fire personer i ledende stillinger fra lokalt næringsliv.

Medlemmene av styret blir valgt av årsmøtet og sitter for 2 år av gangen.

Styreleder Tor Hennriksen 2014 - 2017 Siviløkonom Tor Henriksen
Styremedlem Remi MJ. Eilertsen 2014 - 2017 Daglig leder Aurora Borealis Multimedia
Styremedlem Eva-Mette Lundahl 2014 - 2017 Kulturhussjef Lofoten Kulturhus
Styremedlem Espen Haugen 2016 - 2017 Byggesystemer
Styremedlem Torill Bentsen 2014 - 2017 Salg- og innkjøpsrådgiver i NESO
Daglig leder Line Eide Vågan Næringsforening